Zračna luka ST 90-ih, zakoplovi UN-a, U.S. Air Force, helikopteri - doprema ljudstva i mehanizacije

414 pregledaZračna luka ST 90-ih, zakoplovi UN-a, U.S. Air Force, helikopteri - doprema ljudstva i mehanizacije