'Legija stranaca' u Tarčinu ispod Igmana - 35 km od Sarajeva 1994.

268 pregleda'Legija stranaca' u Tarčinu ispod Igmana - 35 km od Sarajeva 1994.