U parku Kruševića gumno na Manušu uređuje se javna rasvjeta 👍

14 pregleda

Izvođač: Proditus d.o.o Projektant: Mladen Žanić dipl.ing.el. Volt-ing d.o.o. Split Planirani završetak radova 07/2020