Međuresorna vježba COASTEX 22 u Bračkom kanalu Foto: T. Brandt MORH

192 pregledaU sklopu 13. Plenarne konferencije Foruma obalnih straža u akvatoriju Bračkog kanala održana je međuresorna vježba COASTEX 22 Foto: T. Brandt MORH Hrvatski vojnik