Crkva sv.Jere i pustinjačke špilje na južnoj strani Marjana

165 pregleda

"

"

Crkva sv. Jerolima (Jeronima) ili skraćeno sv. Jere, srednjovjekovna crkva, podignuta uz okomitu liticu na južnim obroncima Marjana u Splitu. Zaštićeno je kulturno dobro. Sagrađena je u 15. stoljeću na mjestu gdje se nekoć nalazila crkva sv. Cirijaka. Crkva je malena i pravokutnog tlocrta, a nad njenim pročeljem uzdignut je gotički zvonik na preslicu. U stijeni, uz samu crkvu, smještena je pustinjačka špilja iz srednjeg vijeka, a obnovljena u drugoj polovici 15. stoljeća, poznata kao oratorij sv. Cirijaka, u kojoj su, prema lokalnoj legendi, boravili sv. Jeronim i sv. Cirijak. U crkvi je pokopan splitski kanonik Jeronim Natalis. Zavedena je kao zaštićeno kulturno dobro, klasificirano kao sakralna graditeljska baština .