Prekomjerno izgranatiran Knin. dan-dva nakon "Oluje"...kolovoz 1995.

439 pregleda

Snimljeno 3 dana nakon vojnoredarstvene akcije "Oluja". General Ante Gotovina i Hrvatska vojska su u Haagu optuženi za prekomjerno granatiranje Knina. General Ante Gotovina je osuđen na 24 godine zatvora. Za Vukovar ne postoji termin "prekomjerno granatiranje".