Dan sa zajedničkom Policijskom ophodnjom u Mostaru 1996. - Distrikt (španjolski trg), Istočni Mostar

300 pregleda

 

Dan sa zajedničkom Policijskom ophodnjom u Mostaru 1996. - Distrikt (španjolski trg), Istočni Mostar